Termine


So. 23. Januar 14:00 - 15:45
So. 23. Januar 15:00 - 16:00
Do. 27. Januar 20:00 - 21:30
Sa. 29. Januar 14:00 - 15:00
Der Aegi - Kurz und gut
So. 30. Januar 14:00 - 16:00
So. 30. Januar 14:00 - 15:45
Do. 3. Februar 20:00 - 21:30
So. 6. Februar 14:00 - 15:45
Do. 10. Februar 20:00 - 21:30
So. 13. Februar 14:00 - 15:45
Do. 17. Februar 20:00 - 21:30
So. 20. Februar 14:00 - 15:45
Do. 24. Februar 20:00 - 21:30
So. 27. Februar 14:00 - 15:45
Do. 3. März 20:00 - 21:30
Sa. 5. März 14:00 - 16:00
So. 6. März 11:00 - 13:00
So. 6. März 14:00 - 15:45
Di. 8. März 14:00 - 16:00
Do. 10. März 20:00 - 21:30
So. 13. März 14:00 - 15:45
Do. 17. März 20:00 - 21:30
Sa. 19. März 11:30 - 14:15
So. 20. März 14:00 - 15:45